Announcement

Collapse
No announcement yet.

Codefights Challenge ( rewriteTheProduct ) - Mời các bạn cùng làm cho vui :D

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • [C++] Codefights Challenge ( rewriteTheProduct ) - Mời các bạn cùng làm cho vui :D

  Tạm dịch: Cho bốn số nguyên a, b, c ,d. Với k = (a^2 + b^2) * (c^2 + d^2). Tìm tất cả các cách biểu diễn k dưới dạng i^2 + j^2 ( i,j là số nguyên dương i<=j). kết quả trả về tất cả các cặp [i,j] như thế trong một mảng.
  Ví dụ : a = 1, b = 2, c = 3, d = 4, => đáp án là rewriteTheProduct(a,b,c,d) = [[2,11],[5,10]].
  giải thích k = (1^2 + 2^2) * ( 3^2 + 4^2) = 125. Số 125 có thể biểu diễn là tổng của 2^2 + 11^2
  và 5^2 + 10^2.
  Các bộ test
  #1 Input:
  a = 1; b = 2; c = 3; d = 4
  Expected Output:[[2,11],[5,10]]
  #2 Input:
  a = 2; b = 4; c = 6; d = 8
  Expected Output:[[8,44],[20,40]]
  #3 Input:
  a = 77; b = 88, c = 65, d = 35
  Expected Output:[[1925,8415],[2431,8283],[3025,8085],[3509,7887],[4653,7271],[5577,6589]]
  #4 Input:
  a = 9; b = -4; c = -7; d = 2
  Expected Output:[[10,71],[46,55]]
  Capture.PNG
  :sexy::sexy::sexy: BMSG

 • #2
  Originally posted by 13520324 View Post
  Tạm dịch: Cho bốn số nguyên a, b, c ,d. Với k = (a^2 + b^2) * (c^2 + d^2). Tìm tất cả các cách biểu diễn k dưới dạng i^2 + j^2 ( i,j là số nguyên dương i<=j). kết quả trả về tất cả các cặp [i,j] như thế trong một mảng.
  Ví dụ : a = 1, b = 2, c = 3, d = 4, => đáp án là rewriteTheProduct(a,b,c,d) = [[2,11],[5,10]].
  giải thích k = (1^2 + 2^2) * ( 3^2 + 4^2) = 125. Số 125 có thể biểu diễn là tổng của 2^2 + 11^2
  và 5^2 + 10^2.
  Các bộ test
  #1 Input:
  a = 1; b = 2; c = 3; d = 4
  Expected Output:[[2,11],[5,10]]
  #2 Input:
  a = 2; b = 4; c = 6; d = 8
  Expected Output:[[8,44],[20,40]]
  #3 Input:
  a = 77; b = 88, c = 65, d = 35
  Expected Output:[[1925,8415],[2431,8283],[3025,8085],[3509,7887],[4653,7271],[5577,6589]]
  #4 Input:
  a = 9; b = -4; c = -7; d = 2
  Expected Output:[[10,71],[46,55]]
  [ATTACH=CONFIG]18998[/ATTACH]
  Sao không đưa luôn link để test và cách làm em đã suy nghĩ sơ khởi để mọi người tiện có cái thảo luận em.

  Comment

  LHQC

  Collapse
  Working...
  X