Danh mục các minh chứng cho Khu vực ưu tiên, Đối tượng ưu tiên khi tuyển sinh

1. Chính sách ưu tiên theo khu vực
- Thí sinh Ưu tiên KV2, KV2-NT: căn cứ theo học bạ THPT (bản photo công chứng).
- Thí sinh Ưu tiên KV1:
  • Nếu ưu tiên KV1 do Trường THPT ở KV1 căn cứ theo học bạ THPT (bản photo công chứng).
  • Nếu Ưu tiên KV1 do Hộ khẩu thướng trú ở KV1: nộp bản photo công chứng Sổ hộ khẩu.
2. Chính sách ưu tiên theo đối tượng