Post: Bài thi giữa kỳ
User: 17521103
Infraction: Sai box
Points: 1

Administrative Note:
Sai box

Message to User:
Sai box

Original Post:
Chào anh chi,
Cho em hỏi cách phúc khảo điểm thi giữa kỳ của k12 vừa r ạ
Em cảm ơn.