Sự kiện tuyển dụng 25 sinh viên thực tập siêu đặc biệt Contemi đã trở lại!

Có phụ cấp thực tập khá cạnh tranh

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức và thử thách bản thân ở các dự án thực tế

Môi trường thân thiện gần gũi, thoải mái

Team lead nhiệt tình, chu đáo, hỗ trợ nhiệt tình.

100% online: Interview đến On-board đều work-from-home để đảm bảo an toàn tối đa mùa dịch.


3 bước để apply:

Nộp CV & Bảng điểm vào email: talentsearch@contemi.com.vn

Online Test + Interview

Nhận kết quả ngay trong 2 tuần


Chương trình apply cho các vị trí:

Intern/Fresher Software Engineer: Java, NodeJS, .NET, Angular, Full Stack

Intern/Fresher Test/QA/QC Engineer

Intern/Fresher DevOps ( AWS,Azure,..)

Intern/Fresher Data Analytic


MicrosoftTeams-image (11).png