Kính gửi: Quý Công ty, Doanh nghiệp
Để chuẩn bị cho năm học mới 2021 - 2022, Phòng Công tác Sinh viên trường kính mời Quý Công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bảo hiểm tai nạn, cung cấp dịch vụ bảo hiểm tai nạn cho sinh viên Trường.
Số lượng: từ 1.000-5.000 sinh viên.
Thời gian gửi báo giá cũng như chính sách (file có đóng mộc tròn) về Phòng Công tác Sinh viên trước ngày 29/9/2021 qua email: ctsv@uit.edu.vn
Nếu cần hỏi thêm chi tiết: xin Quý Doanh nghiệp liên hệ qua SĐT cô Vi 0938683443 hoặc email: ctsv@uit.edu.vn.
Trân trọng.