Chào các bạn
Phòng CTSV thông báo danh sách đề cử trường gửi cho Công ty BOSCH về việc nhận hỗ trợ máy tính cũ ( Danh sách gồm 21 bạn)
Về thời hạn xét trao máy bên Cty BOSCH hẹn chốt kết quả và trao máy vào Quý II năm 2024 do công ty phải làm thủ tục thanh lý máy đã qua sử dụng
Chi tiết Phòng CTSV sẽ thông báo đến các bạn khi hoàn thành các thủ tục
.
STT MSSV Họ và tên
1 22520746 Trần Đồng Trúc Lam
2 22521689 Hồ Nguyễn Thiên Vũ
3 23520227 Lê Cao Hữu Đang
4 23521372 Hồ Minh Tài
5 23520472 Đỗ Hoàng Hiếu
6 23520410 Phạm Khánh Giang
7 23521738 Đinh Thanh Tùng
8 22521316 Hà Nhật Thái
9 22521631 Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền
10 23520678 Phan Đình Khải
11 22521123 Mạc Nguyên Phúc
12 22520200 Trần Ngọc Danh
13 23521451 Nguyễn Nhựt Thành
14 23520542 Trần Văn Hoàng
15 22520844 Nguyễn Đức Minh Mẫn
16 22521047 Huỳnh Nguyễn Quỳnh Như
17 22520590 Nguyễn Lê Thanh Huyền
18 23521070 Bùi Lê Hoàng Nhẩn
19 22520041 Đỗ Hoàng Anh
20 23520810 Đào Anh Kiệt
21 23520221 Nguyễn Bạch Khánh Đan