Post: Bay gio con dang ky thuc tap duoc khong?
User: 08520376
Infraction: Ngôn từ không phù hợp/không dấu
Points: 1

Administrative Note:
Trong no^.i quy dda~ ghi ro~ ne^'u kho^ng co' bo^. go~ tie^'ng vie^.t thi` su+? du.ng kie^?u go~ VIQR

Message to User:
Trong no^.i quy dda~ ghi ro~ ne^'u kho^ng co' bo^. go~ tie^'ng vie^.t thi` su+? du.ng kie^?u go~ VIQR

Original Post:
may huynh cho minh hoi bay gio muon dang ky thuc tap doanh nghiep con duoc khong nha?

may bi hong unikey ko danh tieng viet dc. Thong cam nha!