Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chỉ giùm em bài tập lập trình C

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Chỉ giùm em bài tập lập trình C

  Cho 2 số nguyên dương a và b, tính tổng hiệu tích thương của 2 số đó, vui lòng chỉ em viết cos lập trình C của bài này với

 • #2
  Originally posted by 14520048 View Post
  Cho 2 số nguyên dương a và b, tính tổng hiệu tích thương của 2 số đó, vui lòng chỉ em viết cos lập trình C của bài này với
  Chỉ là bài tập nhập xuất cơ bản thôi nhé bạn
  Bạn có thể tham khảo bài viết này để biết cách sử dụng hai hàm printf, scanf trong C
  IO Stream develops small applications that support the work of professionals and provides useful software for everyone.
  Đừng bán rẻ mình...
  Mà phải BÁN ĐÚNG GIÁ!!!

  Comment


  • #3
   code != cos
   Em tưởng tượng xem mình cần cái gì. Rồi tìm hiểu cái đó. Sau đó thể hiện nó ra code. :happy:
   Originally posted by 14520048 View Post
   Cho 2 số nguyên dương a và b, tính tổng hiệu tích thương của 2 số đó, vui lòng chỉ em viết cos lập trình C của bài này với
   -Trần Hữu Danh-
   -GameUIT - SE-
   ...Slowly... But Strongly...
   clbgameuit.com F/clbgameuit

   Comment


   • #4
    Originally posted by 14520048 View Post
    Cho 2 số nguyên dương a và b, tính tổng hiệu tích thương của 2 số đó, vui lòng chỉ em viết cos lập trình C của bài này với
    Bạn đã nhập vào 2 số nguyên dương được chưa? còn tính tổng hiệu gì đó thì ( giả sử khai báo int a,b a + b, a/b, a*b...viết thế máy nó cũng hiểu rồi nhé

    Comment


    • #5
     Originally posted by 14520048 View Post
     Cho 2 số nguyên dương a và b, tính tổng hiệu tích thương của 2 số đó, vui lòng chỉ em viết cos lập trình C của bài này với
     Mình làm vầy
     #include <stdio.h>
     main ()
     {
     int a,b; //Khai báo bi?n a và b
     printf ("Nhap vao 2 so a va b\n");
     scanf ("%d%d",&a,&b);
     if (b==0)
     {printf ("Tong cua %d va %d la %d\n",a,b,a+b);
     printf ("Hieu cua %d va %d la %d\n",a,b,a-b);
     printf ("Tich cua %d va %d la %d\n",a,b,a*b);
     printf ("Thuong khong xac dinh\n");}
     else
     {
     printf ("Tong cua %d va %d la %d\n",a,b,a+b);
     printf ("Hieu cua %d va %d la %d\n",a,b,a-b);
     printf ("Tich cua %d va %d la %d\n",a,b,a*b);
     printf ("\nThuong cua %d va %d la %f",a,b,(float)a/b);}

     return 0;

     }
     Last edited by 14520595; 12-09-2014, 00:12.

     Comment


     • #6
      Originally posted by 14520595 View Post
      Mình làm vầy
      #include <stdio.h>
      main ()
      {
      int a,b; //Khai báo bi?n a và b
      printf ("Nhap vao 2 so a va b\n");
      scanf ("%d%d",&a,&b);
      if (b==0)
      {printf ("Tong cua %d va %d la %d\n",a,b,a+b);
      printf ("Hieu cua %d va %d la %d\n",a,b,a-b);
      printf ("Tich cua %d va %d la %d\n",a,b,a*b);
      printf ("Thuong khong xac dinh\n");}
      else
      {
      printf ("Tong cua %d va %d la %d\n",a,b,a+b);
      printf ("Hieu cua %d va %d la %d\n",a,b,a-b);
      printf ("Tich cua %d va %d la %d\n",a,b,a*b);
      printf ("\nThuong cua %d va %d la %f",a,b,(float)a/b);}

      return 0;

      }
      2 số nguyên dương a và b em nhé :shock:
      :salute:Facebook :Phát Nguyễn

      PHP Code:
       0-----------Shy Boy-----------0
       
      =========>I'm IS-K8 <========== 

      Comment


      • #7
       Code:
       #include <stdio.h>
       main ()
       {
       int a,b; //Khai báo bi?n a và b
       printf ("Nhap vao 2 so a va b\n");
       scanf ("%d%d",&a,&b);
       if (b==0)
       {printf ("Tong cua %d va %d la %d\n",a,b,a+b);
       printf ("Hieu cua %d va %d la %d\n",a,b,a-b);
       printf ("Tich cua %d va %d la %d\n",a,b,a*b);
       printf ("Thuong khong xac dinh\n");}
       else 
       {
       printf ("Tong cua %d va %d la %d\n",a,b,a+b);
       printf ("Hieu cua %d va %d la %d\n",a,b,a-b);
       printf ("Tich cua %d va %d la %d\n",a,b,a*b);
       printf ("\nThuong cua %d va %d la %f",a,b,(float)a/b);}
       
       return 0;
       
       }
       chú ý yêu cầu đề bài.
       thứ 2, e dư 3 dòng code :nosebleed:
       3422A Trịnh Quang Nghị, F7, Q8
       0938952106 - 0963952106
       Page bán phụ kiện điện thoại, pc giá rẻ

       Comment


       • #8
        Originally posted by 14520595 View Post
        Mình làm vầy
        #include <stdio.h>
        main ()
        {
        int a,b; //Khai báo bi?n a và b
        printf ("Nhap vao 2 so a va b\n");
        scanf ("%d%d",&a,&b);
        if (b==0)
        {printf ("Tong cua %d va %d la %d\n",a,b,a+b);
        printf ("Hieu cua %d va %d la %d\n",a,b,a-b);
        printf ("Tich cua %d va %d la %d\n",a,b,a*b);
        printf ("Thuong khong xac dinh\n");}
        else
        {
        printf ("Tong cua %d va %d la %d\n",a,b,a+b);
        printf ("Hieu cua %d va %d la %d\n",a,b,a-b);
        printf ("Tich cua %d va %d la %d\n",a,b,a*b);
        printf ("\nThuong cua %d va %d la %f",a,b,(float)a/b);}

        return 0;

        }
        Chổ dòng nhập 2 số nguyên dương bạn nên cho vào (do....while) để kiểm tra điều kiện dương nữa nhé

        Comment


        • #9
         Originally posted by 14520048 View Post
         Cho 2 số nguyên dương a và b, tính tổng hiệu tích thương của 2 số đó, vui lòng chỉ em viết cos lập trình C của bài này với
         Một chương trình tưởng như đơn giản nhưng lại không đơn giản. Tất cả bài ở trên làm sai, không kiểm tra điều kiện của a và b. a và b là 2 số nguyên dương.
         Code:
         #include<stdio.h>
         
         int main()
         {
         	int a;
         	int b;
         	
         	// Thao tac nhap
         	do
         	{
         		printf("Nhap so nguyen duong A: ");
         		scanf("%d", &a);
         	}while(a<1); // Nhap cho toi khi a > 0
         	
         	do
         	{
         		printf("Nhap so nguyen duong B: ");
         		scanf("%d", &b);
         	}while(b<1); // Nhap cho toi khi b > 0
         
         	// Thao tac tinh toan
         	printf("A: %d\nB: %d\n",a,b);
         	printf("Tong: %d\n", a+b);
         	printf("Hieu: %d\n", a-b);
         	printf("Tich: %d\n", a*b);
         	if(b!=0)
         	{
         		printf("Thuong: %.2f\n", (float)a/b);
         	}
         	else
         	{
         		printf("B = 0\n");
         	}
         	
         	return 0;
         }

         Comment


         • #10
          Originally posted by 12520054 View Post
          code != cos
          Em tưởng tượng xem mình cần cái gì. Rồi tìm hiểu cái đó. Sau đó thể hiện nó ra code. :happy:
          Điều này chỉ đúng khi em đã nắm được ngôn ngữ, lúc này ngôn ngữ như công cụ để em thể hiện ý tưởng. Còn với những bạn mới, chưa lập trình bao giờ hoặc chưa học lập trình C. Ý tưởng tuy đã có, nhưng không nắm được công cụ thì sao mà viết được?
          Last edited by 11520327; 12-09-2014, 11:46.

          Comment


          • #11
           Originally posted by 13520939 View Post
           Chổ dòng nhập 2 số nguyên dương bạn nên cho vào (do....while) để kiểm tra điều kiện dương nữa nhé
           Originally posted by 11520327 View Post
           Một chương trình tưởng như đơn giản nhưng lại không đơn giản. Tất cả bài ở trên làm sai, không kiểm tra điều kiện của a và b. a và b là 2 số nguyên dương.
           Mấy bạn khóa trên phức tạp vấn đề quá. Các em nó chưa học if với cả else nói gì đến while. Kiểm tra điều kiện hay không là tùy yêu cầu của đề. Nếu đề không yêu cầu thì không cần kiểm tra, cứ xem như dữ liệu thõa. Còn muốn cẩn thận hơn thì... khai báo hai biến unsigned là được.

           Comment


           • #12
            Lên xin code là bị phản ánh đó em!! Gắng tư duy đi!

            #include<stdio.h>
            #include<conio.h>

            int main()
            {
            int a,b;
            printf("Nhap 2 so a va b: ");
            scanf("%d%d",&a,&b);
            printf("\na + b = %d",a + b);
            printf("\na - b = %d",a - b);
            printf("\na x b = %d",a * b);
            printf("\na : b = %f",(float)a / b);
            getch();
            }

            Comment


            • #13
             Originally posted by 13520309 View Post
             Lên xin code là bị phản ánh đó em!! Gắng tư duy đi!

             #include<stdio.h>
             #include<conio.h>

             int main()
             {
             int a,b;
             printf("Nhap 2 so a va b: ");
             scanf("%d%d",&a,&b);
             printf("\na + b = %d",a + b);
             printf("\na - b = %d",a - b);
             printf("\na x b = %d",a * b);
             printf("\na : b = %f",(float)a / b);
             getch();
             }
             thư viện conio.h không có trong C chuẩn đó đại ca

             Comment


             • #14
              Originally posted by truonganpn View Post
              Mấy bạn khóa trên phức tạp vấn đề quá. Các em nó chưa học if với cả else nói gì đến while. Kiểm tra điều kiện hay không là tùy yêu cầu của đề. Nếu đề không yêu cầu thì không cần kiểm tra, cứ xem như dữ liệu thõa. Còn muốn cẩn thận hơn thì... khai báo hai biến unsigned là được.
              Dạ có muốn làm sai đề cũng không được, vì đề đã yêu cầu rõ là số nguyên dương.

              Comment


              • #15
               Originally posted by 11520327 View Post
               Dạ có muốn làm sai đề cũng không được, vì đề đã yêu cầu rõ là số nguyên dương.
               Tui thấy đề ghi rõ là "cho số nguyên dương" chứ có thấy có yêu cầu nào khác liên quan đến cái phần nguyên dương nữa đâu nhỉ

               Comment

               LHQC

               Collapse
               Working...
               X